Đáo Hạn Đức Thành > Tin tức > Làm thế nào để kiểm tra ngày hết hạn của thẻ tín dụng của bạn và làm thế nào để gia hạn nó?

Làm thế nào để kiểm tra ngày hết hạn của thẻ tín dụng của bạn và làm thế nào để gia hạn nó?

  • Khi thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành, nó được phát hành với thời hạn sử dụng cố định . Được gọi tắt là ‘thời hạn hiệu lực’. Bạn có thể sử dụng thẻ cho đến ngày ghi trên thẻ tín dụng. Thời hạn hiệu lực thường là 5 năm. Thời hạn hiệu lực cũng được sử dụng khi thanh toán cùng với số CVC.
  • Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách kiểm tra ngày hết hạn của thẻ tín dụng và cách gia hạn thẻ . Phương pháp này cũng tương tự đối với thẻ ghi nợ. 

1.Cách kiểm tra ngày hết hạn của thẻ tín dụng

  • Hạn sử dụng của thẻ được in ở mặt trước của tấm thẻ. Số thẻ, tên và ngày hết hạn được in ở mặt trước của thẻ như hình dưới đây. Chúng được liệt kê theo thứ tự tháng và năm .
  • Nếu được nêu ở trên, thẻ có thể được sử dụng đến tháng 10 năm 2026.
  • Trong trường hợp thẻ VIB plus, ngày hết hạn được ghi ở mặt sau. Ngày nay, có những trường hợp tên, số thẻ và ngày hết hạn được viết ở mặt sau của thẻ mà không có khắc. 
  • Trong trường hợp này, thời hạn hiệu lực là đến tháng 9 năm 2026 .

Bài đề xuất

2. Làm thế nào để gia hạn thời gian hiệu lực của thẻ tín dụng của bạn?

  • Các công ty thẻ sẽ phát hành lại thẻ từ một đến hai tháng trước khi khách hàng kết thúc thời hạn hiệu lựcTrong trường hợp này, nếu thẻ đã được sử dụng ít nhất một lần trong vòng 6 tháng trước khi hết thời hạn hiệu lực, thẻ sẽ tự động được cấp lại . Việc cấp lại thẻ được gọi là gia hạn thẻ và việc cấp lại tự động được thông báo bằng tin nhắn hoặc thử một tháng trước khi thẻ được gia hạn. Nếu không có hành động nào được thực hiện vào lúc này, thẻ sẽ tự động được cấp lại.
  • Nếu thẻ chưa từng được sử dụng trong vòng 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng, thẻ sẽ được cấp lại khi có sự đồng ý của khách hàng  . Một số trường hợp nhận được cuộc gọi, hoặc không nhận được cuộc gọi, bạn có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài để làm thủ tục gia hạn thẻ.
  • Nếu thẻ được cấp lại ngay cả trước ngày hết hạn, thời hạn hiệu lực thường được thay đổi thành 5 năm kể từ thời điểm cấp lại. Tuy nhiên, điều này khác nhau giữa các thẻ. Trong một số trường hợp, thời hạn hiệu lực không được gia hạn ngay cả khi thẻ được cấp lại. Điều này được thiết lập bởi công ty thẻ để nó không hết hạn.

Hôm nay, chúng ta đã học cách xem và gia hạn thời hạn thẻ tín dụng. Không khó khi bạn đã hiểu rõ về nó, nhưng nó có thể hơi phức tạp lúc đầu. Hy vọng điều này sẽ giúp bạn với ngày hết hạn thẻ tín dụng của bạn.


0789 090 788